Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Dermestes (Dermestinus) murinus Linnaeus, 1758
Description in KFP (in Polish):
[tom 11]
Gatunek szeroko rozprzestrzeniony w całej Palearktyce, w Europie w miarę posuwania się z południa na północ coraz częściej spotykany, a w Fennoskandii sięgający daleko poza koło podbiegunowe. W Polsce występuje prawdopodobnie na całym obszarze prócz wyższych partii górskich. Występuje głównie na swobodzie, rzadziej jest spotykany w domach, składach i magazynach skór, futer i pierza, w gniazdach ptaków; jest notowany także jako szkodnik kokonów jedwabnika. W naszych warunkach jest jedna lub dwie generacje w roku. Zarówno postacie dojrzałe, jak i larwy, przezimowują. Żywią się na swobodzie wyschniętą padliną rozmaitych zwierząt, zwłaszcza kręgowców, natomiast w magazynach i domach produktami pochodzenia zwierzęcego.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 11 Pobrzeże Bałtyku Gdańsk Mroczkowski M.*
KFP 11 Pojezierze Pomorskie Zumpt 1931, Schmidt G. 1935, Kleine 1940, Błażejewski 1956
KFP 11 Pojezierze Mazurskie Susz Mroczkowski M.*
KFP 11 Nizina Wielkopolsko-Kujawska Letzner 1871, Szulczewski 1922, Arnold 1938
KFP 11 Nizina Wielkopolsko-Kujawska Chodzież, Grodzisk Wielkopolski Mroczkowski M.*
KFP 11 Nizina Mazowiecka Mroczkowski 1954b, Mroczkowski 1955b
KFP 11 Puszcza Białowieska Karpiński 1949d
KFP 11 Dolny Śląsk Letzner 1871, Letzner 1888, Schwarz i Letzner 1874, Kolbe W. 1896
KFP 11 Wzgórza Trzebnickie koło Międzyborza Letzner 1888
KFP 11 Górny Śląsk Kelch 1846, Roger 1856, Letzner 1871, Letzner 1888, Stefek 1939
KFP 11 Wyżyna Krakowsko-Wieluńska Kotula 1873, Łomnicki M.A. 1886, Lgocki 1908
KFP 11 Wyżyna Małopolska Śliwiński 1958
KFP 11 Wyżyna Małopolska Szczekociny Mroczkowski M.*
KFP 11 Wyżyna Lubelska Kazimierz Dolny Mroczkowski M.*
KFP 11 Roztocze Obrocz i Panasówka woj. Zamość Tenenbaum 1913
KFP 11 Nizina Sandomierska okolice Tarnowa Viertl 1872
KFP 11 Nizina Sandomierska Wola Duchacka Kotula 1873
KFP 11 Nizina Sandomierska Kłaj Mroczkowski M.*
KFP 11 Sudety Zachodnie góra Górzec Letzner 1871, Letzner 1888
KFP 11 Beskid Zachodni Cieszyn Reitter 1870, Letzner 1871, Letzner 1888
KFP 11 Beskid Zachodni Dziedzice Stefek 1939
KFP 11 Beskid Zachodni Rytro Mroczkowski M.*
KFP 11 Beskid Wschodni okolice Przemyśla Trella 1928
KFP 11 Polska Kulwieć 1907, Łomnicki M.A. 1913, Mroczkowski 1954, Mroczkowski 1975
KFP 11 «Prusy» Kugelann 1792, Illiger 1798, Siebold 1847, Lentz 1857
KFP 11 «Śląsk» Weigel 1806, Endler i Scholz 1819, Schilling 1829b, Gerhardt 1910, Kuhnt 1912
KFP 11 «Galicja» Łomnicki M.A. 1884
KFP 11 «Galicja Północna» Nowicki M. 1873
KFP 11 «Karpaty» Nowicki M. 1873