Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Dermestes (Dermestinus) mustelinus Erichson, 1846
Description in KFP (in Polish):
[tom 11]
Gatunek o zasięgu ograniczonym do północnej Hiszpanii oraz południowej i zachodniej Francji. W Polsce z całą pewnością nie występuje; z uwagi na rozmieszczenie ogólne dane o występowaniu w naszym kraju były oparte na błędnym oznaczeniu okazów.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: koło Gdańska (Dommer 1850, Lentz 1857, Lentz 1879), Koszalin (Lüllwitz 1914, Lüllwitz 1916); «Pomorze» (Horion 1951); «Prusy» (Zebe G. 1852, Schilsky 1888, Schilsky 1909, Łomnicki M.A. 1913, Horion 1951); «Prusy Wschodnie» (Seidlitz 1888, Jakobson 1913)