Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Dermestes (Dermestinus) szekessyi Kalik, 1950
Description in KFP (in Polish):
[tom 11]
Gatunek stosunkowo niedawno opisany z Węgier, według M. Mroczkowskiego (1975) występujący w Europie od Norwegii do Bułgarii i od Francji do Uralu, notowany także z Kazachstanu i Syberii Zachodniej. W Polsce notowany z nielicznych stanowisk tylko w pięciu krainach. Bionomia jest poznana niedostatecznie. Występuje głównie na terenach suchych i piaszczystych — na wydmach jest poławiany między korzeniami bylicy pospolitej — Artemisia vulgaris L., na pobrzeżu morskim na wyrzuconych na brzeg wodorostach. Znajdowano go także na trupach kręgowców i bezkręgowców. W naszych warunkach klimatycznych daje jedno pokolenie, a zimują prawdopodobnie postacie dojrzałe.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Nowa Sól (Mroczkowski 1952, Horion 1954b, Horion 1955); Nizina Mazowiecka (Mroczkowski 1952, Mroczkowski 1954b, Mroczkowski 1955b, Kinelski i Szujecki 1959); Wyżyna Małopolska: Pińczów (Mroczkowski 1952), Skotniki Górne i Krzyżanowice koło Pińczowa, Wełcz koło Buska Zdroju (Mroczkowski M.*); Wyżyna Lubelska: Gródek koło Hrubieszowa (Mroczkowski M.*); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Mroczkowski 1952); Polska (Mroczkowski 1954, Mroczkowski 1968, Mroczkowski 1975, Lohse 1979)