Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Dermestes (Dermestes) olivieri Lepesme, 1939
Description in KFP (in Polish):
[tom 11]
Gatunek obejmujący zasięgiem południową część Europy, wykazywany poza tym z Kaukazu, Iranu i Syrii. W Polsce z całą pewnością nie występuje. Dotychczasowe dane o występowaniu u nas są fałszywe. Okazy z Rawicza i Gór Świętokrzyskich były najprawdopodobniej źle oznaczone, natomiast okaz ze Świdra w zbiorze W. MĄCzyŃSkiego, nie złowiony na obszarze kraju, został przypuszczalnie błędnie zaetykietowany (M. Mroczkowski*). Bionomia słabo poznana. Postacie dojrzałe poławiano w próchnie starych drzew, w ściółce przy podstawie dębu, w gniazdach ptaków i trzmieli oraz na kwitnących głogach.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Rawicz (Szulczewski 1922); Nizina Mazowiecka: Świder (Mroczkowski 1954b, Mroczkowski 1955b); Góry Świętokrzyskie (Karpiński 1963); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Mroczkowski 1954, Horion 1955)