Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Przeglądaj:

»

Rodzaj (wybór zakresu):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Rozmieszczenie jako:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow gatunek: Dermestes (Dermestes) peruvianus Castelnau, 1840b
Opis w KFP:
[tom 11]
Gatunek zamieszkujący Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, Amerykę Środkową i Południową, skąd został zawleczony na wszystkie kontynenty; w Europie jest znany z wielu krajów, gdzie w wielu miastach, zwłaszcza w magazynach portowych, zaaklimatyzował się. W Polsce jest to chrząszcz rzadko notowany, znany tylko z trzech stanowisk. Nie uwzględniono wzmianki o znalezieniu go w okolicy Siedlisk w byłym woj. krakowskim (Rzebik-Kowalska 1972), gdyż w wymienionym województwie było pięć miejscowości o nazwie Siedliska, zaliczanych do czterech różnych krain zoogeograficznych. Ponadto w zbiorach muzealnych spotyka się okazy zaopatrzone etykietkami „Legnica" i „Wrocław", są to jednak egzemplarze z prowadzonych tam hodowli tego gatunku (Mroczkowski 1975). Zarówno postacie dojrzałe, jak i larwy, żywią się suchymi produktami pochodzenia zwierzęcego, jak na przykład skórami ptaków, mączką rybną, suszonymi rybami, wędzonymi wędlinami i suszonym mięsem. Cykl rozwojowy trwa około czterech miesięcy. W ciepłych pomieszczeniach mogą w ciągu roku występować dwa — trzy pokolenia. Larwy linieją 5-6 razy, przed przepoczwarczeniem opuszczają żerowiska i wiercą chodniki w drewnie, korku, torfie i innych materiałach, gdzie budują komory poczwarkowe. W piśmiennictwie znajdują się wzmianki o przewiercaniu płyt ołowianych i cynowych. W wielu krajach jest wykazywany jako poważny szkodnik w magazynach i składach.
map - KFP regions powiększ
Występowanie w krainach faunist. wg KFP

[bez aktualizacji]
UWAGA
To jest strona archiwalna. Aktualne dane o gatunku zawiera Mapa Bioróżnorodności.
KLIKNIJ TU, aby je zobaczyć.
Bieżąca strona to przeglądarka danych zdigitalizowanego Katalogu Fauny Polski.
Baza BioMap dostarcza nowe dane o gatunkach
i więcej narzędzi wyszukiwania.

Rozmieszczenie jako:
Dane o rozmieszczeniu:
Wyżyna Małopolska: Łódź-Ruda Pabianicka (Śliwiński 1958); Sudety Zachodnie: Jawor (Horion 1955); Polska (Mroczkowski 1954, Mroczkowski 1954b); «Śląsk» (Kolbe W. 1919, Mroczkowski 1954, Mroczkowski 1954b)