Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Przeglądaj:

»

Rodzaj (wybór zakresu):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Rozmieszczenie jako:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow gatunek: Attagenus (Lanorus) pantherinus (Ahrens, 1814)
Opis w KFP:
[tom 11]
Zamieszkuje głównie środkową część Europy, docierając na zachód do południowej Francji i północnej Hiszpanii; jest notowany ponadto z Kaukazu. W Polsce jest dość rzadko i na ogół pojedynczo spotykany, choć nie jest jeszcze znany z niektórych krain — występuje na terenach nizinnych i w niższych położeniach górskich prawdopodobnie wszędzie. Bionomia omawianego gatunku jest poznana niedostatecznie. Postacie dojrzałe są zwykle poławiane w maju i czerwcu na nasłonecznionych ścianach starych budynków drewnianych, na ściankach lessowych z gniazdami błonkówek oraz przy wyciekającym soku z pni drzew. Larwy zasiedlają gniazda rozmaitych błonkówek z rodzajów Bombus Latr., Anthophora Latr., Osmia Panz. oraz Colletes inoxpectatus Nosk.
map - KFP regions powiększ
Występowanie w krainach faunist. wg KFP

[bez aktualizacji]
UWAGA
To jest strona archiwalna. Aktualne dane o gatunku zawiera Mapa Bioróżnorodności.
KLIKNIJ TU, aby je zobaczyć.
Bieżąca strona to przeglądarka danych zdigitalizowanego Katalogu Fauny Polski.
Baza BioMap dostarcza nowe dane o gatunkach
i więcej narzędzi wyszukiwania.


Rozmieszczenie jako:
Dane o rozmieszczeniu:
Pojezierze Mazurskie (Lentz 1866, Lentz 1879, Horion 1955, Lohse 1979); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Letzner 1888, Gerhardt 1906, Gerhardt 1910, Horion 1955), Osieczna koło Leszna Wielkopolskiego (Mroczkowski M.*); Nizina Mazowiecka (Mroczkowski 1954, Mroczkowski 1954b, Mroczkowski 1955b); Podlasie: Żdżary koło Łukowa (Mroczkowski M.*); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Letzner 1888, Fein i Haase 1881, Wilke O.A. 1888b, Kolbe W. 1907, Kolbe W. 1927, Gerhardt 1910, Polentz 1942, Horion 1955); Wzgórza Trzebnickie (Letzner 1871, Letzner 1888, Fein i Kletke 1884, Gerhardt 1910, Hedwig 1928, Kolbe W. 1928, Horion 1955); Górny Śląsk (Roger 1856, Reitter 1870, Letzner 1871, Letzner 1888, Gerhardt 1910, Mroczkowski 1955b), Oświęcim (Mroczkowski M.*); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: okolice Krakowa (Mroczkowski 1954); Wyżyna Małopolska: Łódź-Ruda Pabianicka (Śliwiński 1960b), Rogów koło Koluszek, Dwikozy koło Sandomierza (Mroczkowski M.*); Wyżyna Lubelska: Puławy (Zaitzev 1908, Mroczkowski 1954), Lublin (Horion 1955), Kazimierz Dolny (Mroczkowski M.*); Roztocze: Szczebrzeszyn (Mroczkowski M.*); Nizina Sandomierska: Puszcza Niepołomicka (Mroczkowski M.*); Beskid Zachodni: Ochmanów i Soboniowice koło Wieliczki, Pierzchowiec nad Rabą (Mroczkowski M.*); Beskid Wschodni (Trella 1928, Mroczkowski 1954, Horion 1955); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Mroczkowski 1954, Mroczkowski 1975); «Prusy» (Schilsky 1888, Schilsky 1909, Horion 1951); «Prusy Wschodnie» (Seidlitz 1888); «Śląsk» (Kuhnt 1912, Jakobson 1913, Horion 1951, Mroczkowski 1954, Lohse 1979); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884, Jakobson 1913); «gubernia lubelska» (Jakobson 1913)