Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Attagenus (Lanorus) punctatus (Scopoli, 1772)
Description in KFP (in Polish):
[tom 11]
Gatunek obejmujący zasięgiem głównie środkową część Europy, notowany poza tym z Francji, Szwajcarii, Włoch, Kaukazu i szwedzkiej wyspy Olandii. W Polsce jest dość rzadko spotykany, znany z nielicznych stanowisk, przy czym większość danych o rozmieszczeniu opiera się na znaleziskach z ubiegłego stulecia, dlatego też wymagają one potwierdzenia nowymi materiałami. Cykl rozwojowy trwa jeden rok, ale przy nieodpowiednich warunkach dla rozwoju larw może być przedłużony do dwóch lat. Zimuje zarówno postać dojrzała, jak i larwa. Imagines spotyka się od kwietnia do lipca na rozmaitych kwiatach, na których odbywa się kopulacja. Larwy żyją w dziuplach oraz pod obluźnioną korą głównie drzew liściastych, gdzie prawdopodobnie żerują na wy linkach larw i szczątkach martwych owadów. Larwy przechodzą 7 linień, przy czym po piątym linieniu przezimowują. Przepoczwarczenie odbywa się w sierpniu, a stadium poczwarki trwa około 20 dni.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Tolkmicko woj. Elbląg (Siebold 1847, Lentz 1857, Horion 1955); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Milicz (Hartlieb 1832, Letzner 1871, Letzner 1888, Gerhardt 1910), Głogów (Letzner 1871, Letzner 1888, Gerhardt 1910); Nizina Mazowiecka: Warszawa (Mroczkowski 1954, Mroczkowski 1954b); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Letzner 1888, Gerhardt 1898, Gerhardt 1904, Gerhardt 1910, Schubert 1904, Kolbe W. 1921b, Scholz R. 1927b, Horion 1955); Górny Śląsk (Kelch 1846, Kelch 1852, Roger 1856, Letzner 1871, Letzner 1888, Gerhardt 1910), Zaborze koło Oświęcimia, Regulice koło Chrzanowa (Mroczkowski M.*); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Kraków-Las Wolski (Mroczkowski M.*); Wyżyna Małopolska: Gałkówek koło Łodzi (Śliwiński 1960b); Sudety Zachodnie (Letzner 1871, Letzner 1888, Gerhardt 1910); Beskid Zachodni (Reitter 1870, Letzner 1871, Letzner 1888, Gerhardt 1910); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Horion 1955, Mroczkowski 1975); «Prusy» (Illiger 1798, Zebe G. 1852, Lentz 1879, Schilsky 1888, Schilsky 1909, Horion 1951); «Prusy Wschodnie» (Seidlitz 1888); «Śląsk» (Weigel 1806, Kuhnt 1912, Mroczkowski 1954); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Hrabstwo Kłodzkie» (Letzner 1871, Letzner 1888, Gerhardt 1910)