Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Attagenus (Lanorus) trifasciatus (Fabricius, 1787)
Description in KFP (in Polish):
[tom 11]
Gatunek zamieszkujący głównie zachodnią część Podobszaru Śródziemnomorskiego, w Europie wykazywany z Półwyspu Iberyjskiego, południowych części Francji i Szwajcarii oraz północno-zachodnich Włoch. W Polsce z całą pewnością nie stwierdzony. Z uwagi na rozmieszczenie ogólne, wykazany na pewno omyłkowo z Polski przez M. Łomnickiego (1913). Błędnie podany z Grodziska Wielkopolskiego (Szulczewski 1922) na podstawie mylnie oznaczonego okazu kornika Leperisinus fraxini (Panz.) (Mroczkowski 1954, 1975). Bionomia tego gatunku nie jest dokładnie poznana.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Grodzisk Wielkopolski (Szulczewski 1922); Polska (Łomnicki M.A. 1913)