Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Trogoderma glabrum (Herbst, 1783)
Description in KFP (in Polish):
[tom 11]
Gatunek rozprzestrzeniony w niemal całej Holarktyce. W Europie występuje głównie w środkowej i południowej części kontynentu, nie docierając do obszaru nadatlantyckiego, a jako importowany jest notowany z Danii i Finlandii. W Polsce jest na ogół spotykany rzadko i pojedynczo. Występuje prawdopodobnie na całym obszarze prócz wyższych partii górskich. Bionomia omawianego gatunku jest poznana niedostatecznie. Występuje w suchych miejscach, w próchnie starych drzew, pod odstającą korą, w gniazdach ptaków i błonkówek, w mieszkaniach i zbiorach entomologicznych. Postacie dojrzałe poławiano także na kwiatach i przy wyciekającym soku z drzew. Larwy żywią się wylinkami larw oraz martwymi owadami.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku (Lentz 1857, Lentz 1879, Lüllwitz 1916, Węgrzecki 1932, Horion 1955); Pojezierze Pomorskie: Bielinek nad Odrą (Horion 1955); Pojezierze Mazurskie: Ostróda (Horion 1955); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Gerhardt 1910, Szulczewski 1922), Nowa Sól (Mroczkowski M.*); Nizina Mazowiecka (Mroczkowski 1954b, Mroczkowski 1955b, Kinelski i Szujecki 1959); Podlasie: Gołębiówka koło Kałuszyna (Mroczkowski M.*); Puszcza Białowieska (Mroczkowski M.*); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Letzner 1888, Leder 1872, Fein i Haase 1881, Gerhardt 1910, Polentz 1935, Polentz 1942); Wzgórza Trzebnickie (Letzner 1871, Letzner 1888, Leder 1872, Gerhardt 1910); Górny Śląsk (Roger 1856, Letzner 1871, Letzner 1888, Gerhardt 1910, Stefek 1939); Wyżyna Małopolska: Łódź-Ruda Pabianicka (Śliwiński 1958), Rogów koło Koluszek (Mroczkowski M.*); Wyżyna Lubelska: Lublin, Kazimierz Dolny (Mroczkowski M.*); Roztocze: Tomaszów Lubelski, Górecko koło Biłgoraja (Mroczkowski M.*); Sudety Zachodnie: Wleń (Letzner 1888, Gerhardt 1910); Beskid Zachodni (Letzner 1888, Gerhardt 1910); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1928); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Mroczkowski 1954, Mroczkowski 1975); «Pomorze» (Horion 1951); «Prusy» (Siebold 1847, Zebe G. 1852, Lentz 1857, Horion 1951); «Śląsk» (Kuhnt 1912, Horion 1955)