Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Trogoderma glabrum (Herbst, 1783)
Description in KFP (in Polish):
[tom 11]
Gatunek rozprzestrzeniony w niemal całej Holarktyce. W Europie występuje głównie w środkowej i południowej części kontynentu, nie docierając do obszaru nadatlantyckiego, a jako importowany jest notowany z Danii i Finlandii. W Polsce jest na ogół spotykany rzadko i pojedynczo. Występuje prawdopodobnie na całym obszarze prócz wyższych partii górskich. Bionomia omawianego gatunku jest poznana niedostatecznie. Występuje w suchych miejscach, w próchnie starych drzew, pod odstającą korą, w gniazdach ptaków i błonkówek, w mieszkaniach i zbiorach entomologicznych. Postacie dojrzałe poławiano także na kwiatach i przy wyciekającym soku z drzew. Larwy żywią się wylinkami larw oraz martwymi owadami.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 11 Pobrzeże Bałtyku Lentz 1857, Lentz 1879, Lüllwitz 1916, Węgrzecki 1932, Horion 1955
KFP 11 Pojezierze Pomorskie Bielinek nad Odrą Horion 1955
KFP 11 Pojezierze Mazurskie Ostróda Horion 1955
KFP 11 Nizina Wielkopolsko-Kujawska Gerhardt 1910, Szulczewski 1922
KFP 11 Nizina Wielkopolsko-Kujawska Nowa Sól Mroczkowski M.*
KFP 11 Nizina Mazowiecka Mroczkowski 1954b, Mroczkowski 1955b, Kinelski i Szujecki 1959
KFP 11 Podlasie Gołębiówka koło Kałuszyna Mroczkowski M.*
KFP 11 Puszcza Białowieska Mroczkowski M.*
KFP 11 Dolny Śląsk Letzner 1871, Letzner 1888, Leder 1872, Fein i Haase 1881, Gerhardt 1910, Polentz 1935, Polentz 1942
KFP 11 Wzgórza Trzebnickie Letzner 1871, Letzner 1888, Leder 1872, Gerhardt 1910
KFP 11 Górny Śląsk Roger 1856, Letzner 1871, Letzner 1888, Gerhardt 1910, Stefek 1939
KFP 11 Wyżyna Małopolska Łódź-Ruda Pabianicka Śliwiński 1958
KFP 11 Wyżyna Małopolska Rogów koło Koluszek Mroczkowski M.*
KFP 11 Wyżyna Lubelska Lublin, Kazimierz Dolny Mroczkowski M.*
KFP 11 Roztocze Tomaszów Lubelski, Górecko koło Biłgoraja Mroczkowski M.*
KFP 11 Sudety Zachodnie Wleń Letzner 1888, Gerhardt 1910
KFP 11 Beskid Zachodni Letzner 1888, Gerhardt 1910
KFP 11 Beskid Wschodni okolice Przemyśla Trella 1928
KFP 11 Polska Łomnicki M.A. 1913, Mroczkowski 1954, Mroczkowski 1975
KFP 11 «Pomorze» Horion 1951
KFP 11 «Prusy» Siebold 1847, Zebe G. 1852, Lentz 1857, Horion 1951
KFP 11 «Śląsk» Kuhnt 1912, Horion 1955