Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Trogoderma inclusum Leconte, 1854b
Description in KFP (in Polish):
[tom 11]
Gatunek zamieszkujący Amerykę Północną, skąd często bywa zawlekany do Europy środkowej i południowej, a na stałe zaaklimatyzował się w Anglii. Stosunkowo niedawno był zawleczony do Gdańska, lecz został tam zupełnie zlikwidowany (Mroczkowski 1975). Postacie dojrzałe mają stosunkowo krótki okres aktywnego życia. Żyją one kilka tygodni, nie pobierając w tym czasie zupełnie pokarmu. Kopulacja następuje w niedługim czasie po opuszczeniu ostatniej wylinki larwalnej, w której uprzednio nastąpiło przepoczwarczenie. Samice zaczynają składać jaja 3-7 dni po kopulacji; liczba złożonych jaj wynosi 10-60. Cały cykl rozwojowy może przebiegać w ciągu kilku miesięcy, lecz zwykle są tylko dwa pokolenia rocznie. Larwy żyją około trzech tygodni, liniejąc w tym czasie 8-12 razy. Przy niesprzyjających warunkach rozwój może być przedłużony aż do 3,5 lat, a liczba linień może osiągnąć wtedy 32. Larwy występują na swobodzie w gniazdach ptaków, ulach, gniazdach os samotnych i pszczół, pod odstającą korą drzew, gdzie żerują na szczątkach pochodzenia zwierzęcego, jak martwe owady i wylinki larw. W pomieszczeniach zamkniętych były notowane jako szkodniki odżywiające się suszonymi rybami, pierzem, wełną i wyrobami wełnianymi, mlekiem w proszku, ziarnami zbóż i ich suchymi przetworami, rozmaitymi nasionami, orzechami i suszonymi owocami; rejestrowano również szkody wyrządzone przez larwy w zbiorach entomologicznych oraz w jedwabnictwie, gdzie uszkadzały kokony jedwabników.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Gdańsk (Mroczkowski 1975)

Uwagi:
Pobrzeże Bałtyku: Zawleczony