Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Trogoderma megatomoides Reitter, 1881b
Description in KFP (in Polish):
[tom 11]
Gatunek kosmopolityczny, do Europy Środkowej prawdopodobnie zawleczony z Meksyku. W Polsce jeszcze nie został stwierdzony z całą pewnością. Ogólnikowe wzmianki o występowaniu na Śląsku opierały się jedynie na stanowisku «Pasków» leżącym w Czechosłowacji (Gerhardt 1907b, 1907d, 1910). Omyłkowo podany przez Sz. Tenenbauma (1931) z okolic Warszawy na podstawie błędnego oznaczenia T. versicolor (Creutz.) (Mroczkowski 1954, 1954b, 1975). Wykazywany jest jako szkodnik licznych produktów i materiałów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego; na Morawach wyrządzał szkody w zbiorach entomologicznych.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data: