Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Trogoderma versicolor (Creutzer, 1799)
Description in KFP (in Polish):
[tom 11]
Rozsiedlony prawie w całej Palearktyce, w Europie występujący głównie w południowej i środkowej części kontynentu, zawleczony również na Wyspy Brytyjskie, do Danii i Szwecji, ale w krajach tych nie zaaklimatyzował się. Jest notowany ponadto z południowej Syberii oraz Ameryki. W Polsce jest spotykany dość rzadko i sporadycznie, na terenach nizinnych i podgórzach występuje prawdopodobnie na całym obszarze, nie jest jeszcze jednak znany z niektórych krain. O wymaganiach środowiskowych tego gatunku wiadomo niewiele. Postacie dojrzałe poławiano w maju i czerwcu na ścianach budynków drewnianych, na ściankach lessowych zasiedlonych przez błonkówki, przy wyciekającym soku z drzew oraz na kwiatach. Larwy spotykano w gniazdach os samotnych i pszczół; notowano je ponadto jako szkodniki kokonów jedwabnika.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pojezierze Pomorskie: Goleniów (Kleine 1940), nadl. Dretyń woj. Słupsk (Kaczmarek S. 1977); Pojezierze Mazurskie: Ostróda (Lentz 1879); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Nowa Sól (Gerhardt 1906), Słubice (Horion 1955), Kulin koło Włocławka (Mroczkowski M.*); Nizina Mazowiecka (Tenenbaum 1931, Mroczkowski 1954, Mroczkowski 1954b, Mroczkowski 1955b, Mroczkowski 1975); Dolny Śląsk: Wrocław (Letzner 1888, Gerhardt 1910); Górny Śląsk: Rudy koło Kuźni Raciborskiej, Pszczyna (Horion 1955), Chrzanów (Mroczkowski M.*); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Kraków-Wola Justowska (Kulczyński W. 1873), Częstochowa (Lgocki 1908); Wyżyna Małopolska: Dwikozy koło Sandomierza (Mroczkowski M.*); Wyżyna Lubelska: Lublin (Mroczkowski M.*); Roztocze: Tomaszów Lubelski (Tenenbaum 1913); Nizina Sandomierska: Zarzecze koło Jarosławia (Łomnicki M.A. 1874, Łomnicki M.A. 1886), Tarnów (Mroczkowski M.*); Beskid Zachodni: Cieszyn, Ochmanów koło Wieliczki (Mroczkowski M.*); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1928); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Tenenbaum 1926, Mroczkowski 1954, Mroczkowski 1975); «Prusy» (Illiger 1801, Schilsky 1909); «Śląsk» (Letzner 1871, Kuhnt 1912); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «gubernia piotrkowska» (Jakobson 1913)