Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow subspecies: Anthrenus (Anthrenus) picturatus makolskii Mroczkowski, 1950b
Description in KFP (in Polish):
[tom 11]
Omawiany podgatunek jest dotychczas znany tylko z Polski z nielicznych stanowisk rozmieszczonych w czterech krainach. Podgatunek nominotypowy występuje w Azji Środkowej, Afganistanie, Iranie, Zakaukaziu i na Kaukazie, jeszcze inny podgatunek żyje w Chinach i Mongolii. Występuje zarówno na swobodzie, jak i w mieszkaniach, magazynach i składach. Postacie dojrzałe poławiano w warunkach naturalnych w maju i czerwcu na rozmaitych białych kwiatach, na przykład głogu, drzew owocowych, tawuły i roślin baldaszkowatych, gdzie odżywiają się pyłkiem i nektarem. W pomieszczeniach zamkniętych pojawiają się już w lutym-marcu. Cykl rozwojowy przebiega zwykle w ciągu roku, jednak w warunkach optymalnych mogą występować dwie generacje rocznie, a w specjalnie złych warunkach życiowych w hodowli utrzymywano larwy w ciągu 6 lat i liczba wylinek w tym czasie dochodziła do 50. Larwy żerują na wyschniętych martwych bezkręgowcach i na suchych produktach pochodzenia zwierzęcego. Jest bardzo poważnym szkodnikiem zbiorów entomologicznych i ornitologicznych.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 11 Nizina Mazowiecka Mroczkowski 1950b, Mroczkowski 1954, Mroczkowski 1954b, Mroczkowski 1955b, Mroczkowski 1975, Horion 1951, Lohse 1979
KFP 11 Podlasie Rudka koło Brańska Mroczkowski M.*
KFP 11 Wyżyna Małopolska Łódź-Ruda Pabianicka Śliwiński 1958
KFP 11 Wyżyna Małopolska Łódź Mroczkowski 1975
KFP 11 Beskid Zachodni Łapsze Niżne koło Nowego Sącza Horion 1955, Mroczkowski 1968
KFP 11 Polska Mroczkowski M.*

Uwagi:
Nizina Mazowiecka: Warszawa — locus typicus! dla Anthrenus makólskii Mroczk.