Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Anthrenus (Florilinus) flavidus Solsky, 1876
Description in KFP (in Polish):
[tom 11]
Gatunek rozsiedlony w azjatyckich republikach radzieckich w Azji Środkowej, notowany poza tym z północnych Chin, Afganistanu, Iranu i Kaukazu. Do Polski został zawleczony prawdopodobnie około 1935 r.; zaaklimatyzował się w magazynach Instytutu Zoologii Pan w Warszawie i w Łomnie —są to jedyne europejskie stanowiska omawianego gatunku (Mroczkowski 1975). Bionomia i wymagania środowiskowe są znane tylko fragmentarycznie. Według danych M. Mroczkowskiego (1975) w populacji warszawskiej składanie jaj ma miejsce w kwietniu i maju, larwy opuszczają jaja po czterech tygodniach, zapoczwarczenie następuje w lutym-marcu, a postacie dojrzałe pojawiają się w marcu-kwietniu. Larwy żywią się martwymi owadami i piórami ptaków. W Warszawie jest najgroźniejszym szkodnikiem zbiorów entomologicznych i ornitologicznych.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Nizina Mazowiecka: Warszawa (Mroczkowski 1954, Mroczkowski 1954b, Mroczkowski 1954c, Mroczkowski 1968, Mroczkowski 1975, Horion 1955, Lohse 1979); Nizina Mazowiecka: Łomna koło Warszawy (Mroczkowski 1975)