Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Anthrenus (Florilinus) flavidus Solsky, 1876
Description in KFP (in Polish):
[tom 11]
Gatunek rozsiedlony w azjatyckich republikach radzieckich w Azji Środkowej, notowany poza tym z północnych Chin, Afganistanu, Iranu i Kaukazu. Do Polski został zawleczony prawdopodobnie około 1935 r.; zaaklimatyzował się w magazynach Instytutu Zoologii Pan w Warszawie i w Łomnie —są to jedyne europejskie stanowiska omawianego gatunku (Mroczkowski 1975). Bionomia i wymagania środowiskowe są znane tylko fragmentarycznie. Według danych M. Mroczkowskiego (1975) w populacji warszawskiej składanie jaj ma miejsce w kwietniu i maju, larwy opuszczają jaja po czterech tygodniach, zapoczwarczenie następuje w lutym-marcu, a postacie dojrzałe pojawiają się w marcu-kwietniu. Larwy żywią się martwymi owadami i piórami ptaków. W Warszawie jest najgroźniejszym szkodnikiem zbiorów entomologicznych i ornitologicznych.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 11 Nizina Mazowiecka Warszawa Mroczkowski 1954, Mroczkowski 1954b, Mroczkowski 1954c, Mroczkowski 1968, Mroczkowski 1975, Horion 1955, Lohse 1979
KFP 11 Nizina Mazowiecka Łomna koło Warszawy Mroczkowski 1975