Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Przeglądaj:

»

Rodzaj (wybór zakresu):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Rozmieszczenie jako:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow gatunek: Anthrenus (Florilinus) flavidus Solsky, 1876
Opis w KFP:
[tom 11]
Gatunek rozsiedlony w azjatyckich republikach radzieckich w Azji Środkowej, notowany poza tym z północnych Chin, Afganistanu, Iranu i Kaukazu. Do Polski został zawleczony prawdopodobnie około 1935 r.; zaaklimatyzował się w magazynach Instytutu Zoologii Pan w Warszawie i w Łomnie —są to jedyne europejskie stanowiska omawianego gatunku (Mroczkowski 1975). Bionomia i wymagania środowiskowe są znane tylko fragmentarycznie. Według danych M. Mroczkowskiego (1975) w populacji warszawskiej składanie jaj ma miejsce w kwietniu i maju, larwy opuszczają jaja po czterech tygodniach, zapoczwarczenie następuje w lutym-marcu, a postacie dojrzałe pojawiają się w marcu-kwietniu. Larwy żywią się martwymi owadami i piórami ptaków. W Warszawie jest najgroźniejszym szkodnikiem zbiorów entomologicznych i ornitologicznych.
map - KFP regions powiększ
Występowanie w krainach faunist. wg KFP

[bez aktualizacji]
UWAGA
To jest strona archiwalna. Aktualne dane o gatunku zawiera Mapa Bioróżnorodności.
KLIKNIJ TU, aby je zobaczyć.
Bieżąca strona to przeglądarka danych zdigitalizowanego Katalogu Fauny Polski.
Baza BioMap dostarcza nowe dane o gatunkach
i więcej narzędzi wyszukiwania.

Rozmieszczenie jako:
Dane o rozmieszczeniu:
Nizina Mazowiecka: Warszawa (Mroczkowski 1954, Mroczkowski 1954b, Mroczkowski 1954c, Mroczkowski 1968, Mroczkowski 1975, Horion 1955, Lohse 1979); Nizina Mazowiecka: Łomna koło Warszawy (Mroczkowski 1975)