Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Anthrenus (Florilinus) museorum (Linnaeus, 1761)
Description in KFP (in Polish):
[tom 11]
Szeroko rozprzestrzeniony w całej Holarktyce, docierający w Europie do koła podbiegunowego. W Polsce występuje pospolicie od Bałtyku aż po Tatry. Larwy występują w gniazdach ptaków i ssaków, pod obluźnioną korą drzew, rzadziej w domach mieszkalnych i zabudowaniach gospodarczych. Żerują na wyschniętych trupach bezkręgowców i na odpadkach pochodzenia zwierzęcego. W okresie swego rozwoju linieją 6-10 razy, po przezimowaniu przepoczwarczają się zwykle w kwietniu, a stadium poczwarkowe trwa 9-10 dni. Postacie dojrzałe przebywają okresowo w kwietniu-lipcu na kwiatach, zwłaszcza białych, drzew owocowych, krzewów ogrodowych i roślin baldaszkowatych, gdzie żywią się nektarem i pyłkiem oraz kopulują.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Koszalin (Lüllwitz 1916), Międzyzdroje, Sopot, Karwia koło Pucka (Mroczkowski M.*); Pojezierze Pomorskie: Kamień Pomorski, Szczecin, Sławno (Mroczkowski M.*); Pojezierze Mazurskie: Suwałki, Czerwonka koło Olsztyna, Olsztyn (Mroczkowski M.*); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Szulczewski 1922); Nizina Mazowiecka (Nasonov 1894, Mokrzecki 1928, Mroczkowski 1954b, Mroczkowski 1955b); Puszcza Białowieska: Białowieski Park Narodowy (Mroczkowski M.*); Dolny Śląsk: Wrocław (Letzner 1888), Legnica, Żagań (Mroczkowski M.*); Górny Śląsk (Kelch 1846, Roger 1856), Ząbkowice Śląskie (Mroczkowski M.*); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Kotula 1873, Lgocki 1908); Wyżyna Małopolska (Kulczyński W. 1873, Śliwiński 1958); Wyżyna Lubelska: Lublin (Mroczkowski M.*); Roztocze: Obrocz i Zwierzyniec woj. Zamość (Tenenbaum 1913); Nizina Sandomierska: okolice Rzeszowa (Schaitter 1870), Książpol (Tenenbaum 1913), Kłaj, Puszcza Niepołomicka (Mroczkowski M.*); Sudety Zachodnie: Rębiszów koło Lwówka Śląskiego, Jelenia Góra, Wleń (Mroczkowski M.*); Sudety Wschodnie: Lądek-Zdrój (Mroczkowski M.*); Beskid Zachodni: Babia Góra (Pawłowski J. 1964, Pawłowski J. 1967), Kończyce Małe i Wisła koło Cieszyna, Rytro (Mroczkowski M.*); Kotlina Nowotarska: Zakopane (Łomnicki M.A. 1886); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1928); Bieszczady (Mroczkowski 1971); Pieniny: Krościenko, Kras, Facimiech, Homole, Czertezik, Krempachy (Mroczkowski M.*); Tatry (Łomnicki M.A. 1866, Łomnicki M.A. 1868b, Reitter 1870b, Nowicki M. 1873); Polska (Wajgiel 1875, Kulwieć 1907, Łomnicki M.A. 1913, Mroczkowski 1954, Mroczkowski 1975); «Prusy» (Kugelann 1792, Siebold 1847, Lentz 1857, Lentz 1879); «Prusy Zachodnie» (Brischke 1883); «Śląsk» (Weigel 1806, Reitter 1870, Letzner 1871, Gerhardt 1910, Kuhnt 1912); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Galicja Zachodnia» (Nowicki M. 1873); «Karpaty» (Nowicki M. 1873)