Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Anthrenus (Florilinus) olgae Kalik, 1946
Description in KFP (in Polish):
[tom 11]
Gatunek opisany stosunkowo niedawno z Czechosłowacji, znany dotychczas z Polski, poza tym notowany z Berlina, Szwecji, Finlandii, Węgier, Austrii i Jugosławii. W Polsce znany z pojedynczych stanowisk tylko w pięciu krainach. Bionomia tego gatunku jest słabo poznana. Larwy notowano jako groźne szkodniki zbiorów zoologicznych, zwłaszcza kolekcji owadów. Postacie dojrzałe pojawiają się od kwietnia i przeżywają do czerwca, niekiedy w tym samym roku występuje druga generacja w październiku-listopadzie.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Nizina Mazowiecka: Warszawa (Mroczkowski 1952, Mroczkowski 1954b, Mroczkowski 1975); Dolny Śląsk: Wrocław, Legnica (Mroczkowski 1952, Mroczkowski 1975, Horion 1954b, Horion 1955); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Kraków (Mroczkowski 1952, Mroczkowski 1975, Horion 1955); Beskid Zachodni: Cieszyn (Mroczkowski 1952, Mroczkowski 1975); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Mroczkowski 1952); Polska (Horion 1951, Horion 1954b, Mroczkowski 1954, Mroczkowski 1968); «Śląsk» (Lohse 1979)