Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Anthrenus (Florilinus) olgae Kalik, 1946
Description in KFP (in Polish):
[tom 11]
Gatunek opisany stosunkowo niedawno z Czechosłowacji, znany dotychczas z Polski, poza tym notowany z Berlina, Szwecji, Finlandii, Węgier, Austrii i Jugosławii. W Polsce znany z pojedynczych stanowisk tylko w pięciu krainach. Bionomia tego gatunku jest słabo poznana. Larwy notowano jako groźne szkodniki zbiorów zoologicznych, zwłaszcza kolekcji owadów. Postacie dojrzałe pojawiają się od kwietnia i przeżywają do czerwca, niekiedy w tym samym roku występuje druga generacja w październiku-listopadzie.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 11 Nizina Mazowiecka Warszawa Mroczkowski 1952, Mroczkowski 1954b, Mroczkowski 1975
KFP 11 Dolny Śląsk Wrocław, Legnica Mroczkowski 1952, Mroczkowski 1975, Horion 1954b, Horion 1955
KFP 11 Wyżyna Krakowsko-Wieluńska Kraków Mroczkowski 1952, Mroczkowski 1975, Horion 1955
KFP 11 Beskid Zachodni Cieszyn Mroczkowski 1952, Mroczkowski 1975
KFP 11 Beskid Wschodni okolice Przemyśla Mroczkowski 1952
KFP 11 Polska Horion 1951, Horion 1954b, Mroczkowski 1954, Mroczkowski 1968
KFP 11 «Śląsk» Lohse 1979