Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Anthrenus (Helocerus) polonicus Mroczkowski, 1951
Description in KFP (in Polish):
[tom 11]
Gatunek opisany stosunkowo niedawno z Polski, o niedostatecznie jeszcze poznanym rozsiedleniu — według M. Mroczkowskiego (1975) na wschód sięga prawie po Ural, na południu jest znany z zachodniej części Kaukazu, a zachodnia granica areału przebiega od Bałtyku przez Polskę, Czechosłowację, Węgry, wschodnią część Jugosławii i Bułgarię do Morza Czarnego. Larwy spotyka się pod odstającą korą, w mieszkaniach i budynkach gospodarczych, w zbiorach ornitologicznych i entomologicznych. Żerują na martwych owadach i wysuszonych trupach innych zwierząt. Imagines występują okresowo w maju-lipcu na kwiatach, przeważnie roślin biało kwitnących, zwłaszcza baldaszkowatych, gdzie odbywa się żerowanie na pyłku i nektarze oraz następuje kopulacja.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 11 Nizina Wielkopolsko-Kujawska Koło nad Wartą Mroczkowski M.*
KFP 11 Nizina Mazowiecka Mroczkowski 1951, Mroczkowski 1954, Mroczkowski 1954b, Mroczkowski 1955b, Kinelski i Szujecki 1959
KFP 11 Puszcza Białowieska Białowieża Mroczkowski M.*
KFP 11 Wyżyna Krakowsko-Wieluńska Kraków-Las Wolski Mroczkowski M.*
KFP 11 Wyżyna Małopolska Łódź, Łódź-Ruda Pabianicka Śliwiński 1960b
KFP 11 Wyżyna Lubelska Tarnogóra Szymczakowski 1973
KFP 11 Wyżyna Lubelska Lublin Mroczkowski M.*
KFP 11 Beskid Wschodni Przemyśl, Prałkowce Mroczkowski M.*
KFP 11 Bieszczady Mroczkowski 1971
KFP 11 Polska Horion 1955, Mroczkowski 1968, Mroczkowski 1975, Lohse 1979

Uwagi:
Nizina Mazowiecka: Warszawa — locus typicus! dla Anthrenus polonicus Mroczk.