Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Przeglądaj:

»

Rodzaj (wybór zakresu):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Rozmieszczenie jako:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow gatunek: Orphilus niger (Rossi, 1790)
Opis w KFP:
[tom 11]
Gatunek zasiedlający głównie Podobszar Śródziemnomorski, docierający na północ do Węgier i Słowacji. W Polsce z całą pewnością jeszcze nie stwierdzony — ogólnikowe wzmianki o występowaniu na Śląsku opierały się na dawnym, nie potwierdzonym później stanowisku górskim, nie leżącym w naszych granicach (Pradziad w Czechosłowacji). Wymagania środowiskowe i bionomia tego gatunku nie są znane.
[tom 22]
Gatunek zamieszkujący Podobszar Śródziemnomorski, na północ docierający do Węgier, Moraw i Słowacji. Gatunku tego w dalszym ciągu nie zaliczamy do fauny krajowej, ze względu na jego występowanie na południu Europy. Wytarte, pozbawione łusek okazy gatunków z rodzaju Anthrenus O.F. Müll. z łatwością mogą być brane za przedstawicieli Orphilus niger (Rossi).
UWAGA
To jest strona archiwalna. Aktualne dane o gatunku zawiera Mapa Bioróżnorodności.
KLIKNIJ TU, aby je zobaczyć.
Bieżąca strona to przeglądarka danych zdigitalizowanego Katalogu Fauny Polski.
Baza BioMap dostarcza nowe dane o gatunkach
i więcej narzędzi wyszukiwania.

Rozmieszczenie jako:
Dane o rozmieszczeniu:
«Byłe województwo tarnowskie» (Prądzyńska 1991); «Śląsk» (Seidlitz 1888, Kuhnt 1912, Jakobson 1913, Łomnicki M.A. 1913, Mroczkowski 1954)