Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Hedobia (Hedobia) pubescens (Olivier, 1790)
Description in KFP (in Polish):
[tom 11]
Gatunek o niedostatecznie poznanym rozsiedleniu — wykazywany z Francji (zwłaszcza z części południowej), środkowych Włoch, Jugosławii, Austrii, Czechosłowacji, Polski, Rumunii, Grecji oraz południowego obszaru europejskiej części ZSRR. Z uwagi na wymagania ekologiczne znajdowany wszędzie rzadko i sporadycznie. W Polsce notowany tylko z Sudetów Zachodnich i ogólnikowo ze Śląska. Jest prawdopodobnie szerzej rozmieszczony w południowej części kraju, gdyż notowano go także z kilku stanowisk w Słowacji. Bionomia słabo poznana. Według danych z piśmiennictwa rozwija się w gałązkach gązewnika europejskiego — Loranthus europaeus L., rośliny pasożytującej na gałęziach w koronie dębu, nadto jest notowany również z innego pasożyta drzew, a mianowicie z jemioły pospolitej — Viscum album L., na której należałoby H. (H.) pubescens (Ol.) u nas poszukiwać (gązewnik w Polsce nie został jeszcze z całą pewnością stwierdzony — jedynie niepewne dane pochodzą z lasów dębowych w okolicach Częstochowy).
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Sudety Zachodnie: Maciejowice koło Jeleniej Góry (Burakowski i Śliwiński 1981); «Śląsk» (Dominik 1955, Horion 1961)