Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Przeglądaj:

»

Rodzaj (wybór zakresu):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Rozmieszczenie jako:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow gatunek: Hedobia (Hedobia) pubescens (Olivier, 1790)
Opis w KFP:
[tom 11]
Gatunek o niedostatecznie poznanym rozsiedleniu — wykazywany z Francji (zwłaszcza z części południowej), środkowych Włoch, Jugosławii, Austrii, Czechosłowacji, Polski, Rumunii, Grecji oraz południowego obszaru europejskiej części ZSRR. Z uwagi na wymagania ekologiczne znajdowany wszędzie rzadko i sporadycznie. W Polsce notowany tylko z Sudetów Zachodnich i ogólnikowo ze Śląska. Jest prawdopodobnie szerzej rozmieszczony w południowej części kraju, gdyż notowano go także z kilku stanowisk w Słowacji. Bionomia słabo poznana. Według danych z piśmiennictwa rozwija się w gałązkach gązewnika europejskiego — Loranthus europaeus L., rośliny pasożytującej na gałęziach w koronie dębu, nadto jest notowany również z innego pasożyta drzew, a mianowicie z jemioły pospolitej — Viscum album L., na której należałoby H. (H.) pubescens (Ol.) u nas poszukiwać (gązewnik w Polsce nie został jeszcze z całą pewnością stwierdzony — jedynie niepewne dane pochodzą z lasów dębowych w okolicach Częstochowy).
map - KFP regions powiększ
Występowanie w krainach faunist. wg KFP

[bez aktualizacji]
UWAGA
To jest strona archiwalna. Aktualne dane o gatunku zawiera Mapa Bioróżnorodności.
KLIKNIJ TU, aby je zobaczyć.
Bieżąca strona to przeglądarka danych zdigitalizowanego Katalogu Fauny Polski.
Baza BioMap dostarcza nowe dane o gatunkach
i więcej narzędzi wyszukiwania.


Rozmieszczenie jako:
Dane o rozmieszczeniu:
Sudety Zachodnie: Maciejowice koło Jeleniej Góry (Burakowski i Śliwiński 1981); «Śląsk» (Dominik 1955, Horion 1961)