Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Dryophilus (Dryophilus) pusillus (Gyllenhal, 1808)
Description in KFP (in Polish):
[tom 11]
Gatunek europejski, rozprzestrzeniony od krajów śródziemnomorskich aż do wysp Brytyjskich i południowych prowincji Fennoskandii, notowany też z Kaukazu. W Polsce, chociaż nie znany jeszcze ze wszystkich krain, występuje prawdopodobnie na całym obszarze prócz wyższych partii górskich. Odbywa rozwój w drzewach iglastych, zwłaszcza w świerku, rzadziej w sośnie i modrzewiu. Postacie dojrzałe pojawiają się, w zależności od szerokości geograficznej, od maja do września; zwykle bywają poławiane na pobrzeżach lasu i dróg leśnych, na roślinach rosnących pod drzewami iglastymi oraz na wiązkach świeżego chrustu świerkowego. W Szwecji obserwowano żerowanie larw w pączkach krótkich pędów na modrzewiu. W Polsce wyhodowano imagines z larw żyjących w szyszkach modrzewia europejskiego — Larix decidua Mill. (Skrzypczyńska 1978).
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku (Lentz 1879, Lüllwitz 1914, Lüllwitz 1916, Węgrzecki 1932); Pojezierze Mazurskie: Puszcza Piska — Szeroki Bór (Nunberg 1976c); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Arnold 1938, Wagner H. 1941, Skrzypczyńska 1974); Nizina Mazowiecka: Rawa Mazowiecka (Skrzypczyńska 1974); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Letzner 1889, Gerhardt 1898, Gerhardt 1900, Gerhardt 1910, Polentz 1939b); Wzgórza Trzebnickie (Letzner 1871, Letzner 1889, Gerhardt 1898, Gerhardt 1910, Polentz 1939b); Górny Śląsk (Dominik 1955); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Ojców (Kelch 1852, Roger 1856, Letzner 1871, Letzner 1889, Gerhardt 1910); Wyżyna Małopolska: Pińczów (Skrzypczyńska 1974); Wyżyna Lubelska: Zawadówka koło Chełma (Skrzypczyńska 1974); Nizina Sandomierska: Dąbrówki (Skrzypczyńska 1974); Sudety Zachodnie (Pfeil 1866, Letzner 1871, Letzner 1889, Gerhardt 1910, Arndt 1937); Sudety Wschodnie: Kłodzko (Zebe G. 1853); Beskid Zachodni: Babia Góra (Skrzypczyńska 1974), Piwniczna (Nowicki M. 1873, Pawłowski J. 1967); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1925b, Dominik 1955); Pieniny (Dominik 1955); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Skrzypczyńska 1978); «Prusy» (Zebe G. 1853, Lentz 1857); «Śląsk» (Kuhnt 1912, Łomnicki M.A. 1913, Horion 1961); «Karpaty» (Łomnicki M.A. 1884); «Hrabstwo Kłodzkie» (Letzner 1871, Letzner 1889, Gerhardt 1910)