Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Xestobium (Hyperisus) plumbeum (Illiger, 1801)
Description in KFP (in Polish):
[tom 11]
Gatunek rozmieszczony w środkowej i południowej Europie, zwłaszcza w ich częściach zachodnich. W Polsce występuje prawdopodobnie w całym kraju, nie jest jednak jeszcze znany z wielu krain. Cykl rozwojowy trwa przeciętnie dwa lata, może być jednak dłuższy. Zasiedla tereny nizinne i niższe położenia górskie. Rozwija się w konarach i uschniętych gałęziach w koronach drzew liściastych, zwłaszcza buka, niekiedy również w cienkich, suchych pniakach oraz gałęziach leżących na ziemi, jeszcze nie zawilgoconych i nie wykazujących przegrzybienia. W pierwszym roku rozwoju przezimowuje w stadium larwy, w drugim zaś roku jako postać imaginalna. Krótki okres pojawu chrząszczy na powierzchni przypada na maj i czerwiec.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 11 Pobrzeże Bałtyku Habelmann 1854, Capecki 1969
KFP 11 Pojezierze Pomorskie Lentz 1879, Griep 1939b, Horion 1961, Capecki 1969
KFP 11 Pojezierze Mazurskie Sturm 1837, Lentz 1879, Horion 1961, Dominik 1964, Capecki 1969
KFP 11 Nizina Wielkopolsko-Kujawska Żary Wagner H. 1941
KFP 11 Dolny Śląsk Capecki 1969
KFP 11 Górny Śląsk Capecki 1969
KFP 11 Wyżyna Krakowsko-Wieluńska nadl. Potok Złoty Capecki 1969
KFP 11 Wyżyna Małopolska nadl. Bliżyn Capecki 1969
KFP 11 Góry Świętokrzyskie nadl. Świętokrzyski Park Narodowy Capecki 1969
KFP 11 Roztocze nadl. Zwierzyniec i Lubycza Capecki 1969
KFP 11 Nizina Sandomierska nadl. Tuszyna i Horyniec Capecki 1969
KFP 11 Sudety Zachodnie nadl. Głuszyca Capecki 1969
KFP 11 Beskid Zachodni Kotula 1873, Nowicki M. 1873, Wanka 1927, Kolbe W. 1928, Capecki 1969, Dominik 1971
KFP 11 Beskid Wschodni Trella 1925b, Capecki 1969
KFP 11 Bieszczady nadl. Stuposiany Capecki 1969
KFP 11 Polska Łomnicki M.A. 1913, Kuntze R. 1936, Dominik 1955, Dominik 1955b
KFP 11 «Prusy» Illiger 1801, Siebold 1847, Bach 1852, Lentz 1857
KFP 11 «Prusy Wschodnie» Seidlitz 1889, Jakobson 1913
KFP 11 «Karpaty» Łomnicki M.A. 1884

Uwagi:
«Prusy»: — terra typica! dla Anobium plumbeum Ill.