Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Ernobius explanatus (Mannerheim, 1843c)
Description in KFP (in Polish):
[tom 11]
Gatunek o zasięgu ograniczonym do obszaru nad północno-wschodnimi brzegami Bałtyku; niepewne dane pochodzą poza tym z północnego Tyrolu. W Polsce odkryty stosunkowo niedawno w Wielkopolskim Parku Narodowym na dwu stanowiskach daleko odsuniętych od zwartego zasięgu gatunku. Bionomia jest słabo poznana — larwy żerują pod korą w powierzchniowej warstwie drewna.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Wielkopolski Park Narodowy —Puszczykowo (Bałazy i in. 1974); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Wielkopolski Park Narodowy — koło Szreniawy (Bałazy i in. 1979)