Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Oligomerus ptilinoides (Wollaston, 1854)
Description in KFP (in Polish):
[tom 11]
Gatunek ciepłolubny, występujący głównie w Podobszarze Śródziemnomorskim, sięgający na północ izolowanymi stanowiskami do Europy Środkowej, a zwłaszcza jej południowej części. W Polsce dotychczas notowany tylko z okolic Warszawy. Larwy żyją w martwym, suchym drewnie nie tylko drzew, ale także w drewnie obrobionym — w Europie południowej wyrządzają poważne szkody w meblach. Jako drzewa żywicielskie wykazywano: dąb, topolę, jabłoń, sosnę, świerk i jodłę. Postacie dojrzałe ukazują się w kwietniu i są poławiane do października; optimum pojawu ma miejsce w czerwcu.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Nizina Mazowiecka: okolice Warszawy (Dominik 1955, Dominik 1966, Dominik 1966d, Horion 1961), Warszawa-Bielany (Dominik 1967b); Polska (Dominik 1955b)