Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Anobium (Hadrobregmus) nitidum Fabricius, 1792
Description in KFP (in Polish):
[tom 11]
Gatunek rozpowszechniony w niemal całej Europie z wyjątkiem skrajnych obszarów północnych, notowany poza tym z Kaukazu. W Polsce znany z nielicznych miejscowości w różnych częściach kraju. Występuje na terenach nizinnych i w niższych położeniach górskich. Cykl rozwojowy co najmniej dwuletni. Larwy żerują w twardym, suchym drewnie drzew liściastych, często pozbawionych kory, zwłaszcza drzew uszkodzonych na skutek pożaru, mrozu, porażenia piorunem oraz spałowania przez zwierzynę płową — najczęściej żerowiska larw można spotkać na obwodzie miejsc uszkodzonych. Postacie dojrzałe ukazują się w maju i są poławiane do lipca.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku (Lentz 1879, Lüllwitz 1916); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Letzner 1871, Letzner 1889, Gerhardt 1910, Szulczewski 1922, Bałazy i in. 1974, Bałazy i in. 1979); Puszcza Białowieska (Karpiński 1949d); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Letzner 1889, Gerhardt 1910); Górny Śląsk (Roger 1856, Letzner 1871, Letzner 1889, Gerhardt 1910); Wyżyna Małopolska: Rogów koło Koluszek (Dominik 1966c); Sudety Zachodnie (Letzner 1871, Letzner 1889, Gerhardt 1910); Sudety Wschodnie: Kłodzko (Zebe G. 1853); Beskid Zachodni: Beskid Sądecki (Dominik 1971); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1932); Tatry (Łomnicki M.A. 1866, Łomnicki M.A. 1868b, Nowicki M. 1873); Polska (Łomnicki M.A. 1913); Polska Wschodnia (Dominik 1964); «Prusy» (Dommer 1850, Lentz 1857, Horion 1961); «Śląsk» (Bach 1852, Kuhnt 1912, Dominik 1955, Horion 1961); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Hrabstwo Kłodzkie» (Letzner 1871, Letzner 1889, Gerhardt 1910)