Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Anobium (Hadrobregmus) rufipes Fabricius, 1792
Description in KFP (in Polish):
[tom 11]
Gatunek obejmujący zasięgiem północną część Palearktyki, rozmieszczony w Europie od środkowych prowincji Fennoskandii aż do wschodniej Francji, Szwajcarii, północnych części Włoch i Serbii, notowany poza tym z Syberii i Kaukazu. W Polsce wykazywany z nielicznych stanowisk w różnych częściach kraju. Występuje na terenach nizinnych i w niższych położeniach górskich. Cykl rozwojowy co najmniej dwuletni. Chrząszcze ukazują się w maju i przeżywają do lipca. Samice składają jaja w szczeliny drewna oraz w otwory wyjściowe starych chodników, toteż z jednego fragmentu drewna może wywodzić się kilka pokoleń. Larwy żyją w twardym, suchym drewnie drzew liściastych; początkowo drążą one chodniki w zewnętrznej warstwie drewna, później żerują głęboko, na wskroś minując grube pnie lub wyroby z drewna. Notowany często jako szkodnik w budynkach mieszkalnych i gospodarczych.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku (Habelmann 1854, Lentz 1879, Lüllwitz 1916); Pojezierze Mazurskie (Dominik 1964, Dominik 1968, Capecki 1969); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Wielkopolski Park Narodowy, Puszczykowo (Bałazy i in. 1974); Nizina Mazowiecka: Warszawa (Dominik 1955, Cymorek 1960); Puszcza Białowieska (Dominik 1964); Dolny Śląsk (Kelch 1846, Letzner 1849e, Letzner 1871, Letzner 1889, Roger 1856, Reitter 1870); Górny Śląsk (Kelch 1846, Roger 1856, Reitter 1870, Letzner 1871, Letzner 1889); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Kulczyński W. 1873, Lgocki 1908); Roztocze: Obrocz woj. Zamość (Tenenbaum 1913), Zamość (Dominik 1955, Cymorek 1960); Nizina Sandomierska: okolice Rzeszowa (Schaitter 1870); Sudety Zachodnie: Góry Wałbrzyskie (Letzner 1871, Letzner 1889); Sudety Wschodnie: Długopole-Zdrój (Letzner 1889); Beskid Zachodni: Żywiec (Wachtl 1870); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1925b, Dominik 1955, Cymorek 1960); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Horion 1961); «Pomorze» (Dominik 1955); «Prusy» (Illiger 1798, Siebold 1847, Lentz 1857); «Prusy Zachodnie» (Cymorek 1960); «Śląsk» (Weigel 1806, Bach 1852, Gerhardt 1910, Kuhnt 1912, Dominik 1955, Cymorek 1960, Horion 1961); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884, Łomnicki M.A. 1886); «Karpaty» (Nowicki M. 1873); «Hrabstwo Kłodzkie» (Letzner 1871)