Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Anobium (Hadrobregmus) thomsoni (Kraatz, 1881c)
Description in KFP (in Polish):
[tom 11]
Gatunek o zasięgu ograniczonym do środkowej Europy i południowej części Europy północnej. W Polsce odkryty dopiero niedawno na jednym stanowisku w północnej części kraju. Materiałem lęgowym dla omawianego gatunku jest drewno usychających drzew iglastych, zwłaszcza świerka. Larwy żyją pod korą i w powierzchniowych warstwach drewna. Postacie dojrzałe są zwykle poławiane w maju i czerwcu.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pojezierze Mazurskie: nadl. Zaporowo koło Braniewa (Dominik 1966, Dominik 1966d, Dominik 1967b, Dominik 1968)