Przeglądaj:

»

Rodzaj (wybór zakresu):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Rozmieszczenie jako:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow gatunek: Mesocoelopus niger (Müller, 1821)
Opis w KFP:
[tom 11]
Gatunek występujący w południowej i środkowej części Europy, notowany też z jednego stanowiska w Belgii. W Polsce jest chrząszczem nadzwyczaj rzadkim, wykazywanym tylko z pojedynczych stanowisk w dwu krainach, przy czym wzmianki o występowaniu na Śląsku Dolnym (Dominik 1966d, 1967b) odnoszą się do jednej tylko miejscowości Kliczków koło Bolesławca, a nie jak omyłkowo podano do Kleszczkowa i Kleszczowa. Wątpliwość A. Horiona (1961) co do występowania M. niger (Ph. W. J. Müll.) w Polsce nie jest chyba obecnie aktualna wobec stwierdzenia omawianego gatunku na Śląsku Dolnym. Chrząszcz monofagiczny, rozwijający się w gałązkach bluszczu pospolitego — Hedera helix L. Postacie dojrzałe ukazują się w maju i są poławiane do lipca.
map - KFP regions powiększ
Występowanie w krainach faunist. wg KFP

[bez aktualizacji]
UWAGA
To jest strona archiwalna. Aktualne dane o gatunku zawiera Mapa Bioróżnorodności.
KLIKNIJ TU, aby je zobaczyć.
Bieżąca strona to przeglądarka danych zdigitalizowanego Katalogu Fauny Polski.
Baza BioMap dostarcza nowe dane o gatunkach
i więcej narzędzi wyszukiwania.


Rozmieszczenie jako:
Powiązane publikacje:

Dominik J. 1955. Kołatki - Anobiidae. W: «Klucze do oznaczania owadów Polski», 19 (41). Warszawa, 69 str., 125 rys. – F.

Dominik J. 1966d. Uwagi o nowych i niektórych rzadziej spotykanych w Polsce gatunkach kołatków (Anobiidae, Col.). Fragmenta Faunistica - w druku. Zesz. Nauk. SGGW, Leśn., Warszawa, 9, str. 150. – F.

Dominik J. 1967b. Uwagi o niektórych rzadziej spotykanych w Polsce gatunkach kołatków (Coleoptera, Anobiidae). Fragm. Faun., Warszawa, 13, str. 485-488. – F.

Gerhardt J. 1890b. Fortsetzung des K.Letzner'schen Verzeichnisses der Käfer Schlesiens. Z. Ent., Breslau, (N. F.) 15, str. 285-348. – F.

Gerhardt J. 1910. Verzeichnis der Käfer Schlesiens preussischen und österreichischen Anteils, geordnet nach dem Catalogus coleopterorum Europae vom Jahre 1906. Dritte, neubearbeitete Auflage, Berlin, XVI + 431 str. – F. pdf icon

Horion A. 1951. Verzeichnis der Käfer Mitteleuropas (Deutschland, Österreich, Tschechoslovakei) mit kurzen faunistischen Angaben. 1-2. Stuttgart, X + 536 str. – F.

Jakobson G. G. 1913. Žuki Rossii i Zapadnoj Evropy. Vyp. X. S.-Peterburg, str. 721-864, pl. 76-83. – F, S: 10.

Kersten J. 1944. Beitrag zur Käferfauna Pommerns. Ent. Bl., Krefeld, 40, str. 30-32. – F.

Kuhnt P. 1912. Illustrierte Bestimmungs-Tabellen der Käfer Deutschlands. Ein Handbuch zum genauen und leichten Bestimmen aller in Deutschland vorkommenden Käfer. Lieferung 2-16. Stuttgart, str. 65-1138, 10350 rys. – F, S: 13.

Letzner K. 1871. Verzeichniss der Käfer Schlesiens. Z. Ent., Breslau, N. F., 2, XXIV + 328 str. – F. pdf icon

Łomnicki M. [A.]. 1913. Wykaz chrząszczów czyli Tęgopokrywych (Coleoptera) ziem polskich. (Catalogus coleopterorum Poloniae). Kosmos, Lwów, 38, str. 21–155. – F. pdf icon

Seidlitz G. 1889. Fauna Transsylvanica. Die Kaefer Siebenbuergens. III. und IV. Lieferung. Königsberg, str. XLI–XLVIII, 49–128 [Gattungen], 241–544. – F, S: 8.

Tenenbaum Sz. 1923. Przybytki do fauny chrząszczów Polski od roku 1913. Rozpr. Wiad. Muz. Dzieduszyckich, Lwów, 7-8, str. 136–186. – F. pdf icon