Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Dorcatoma chrysomelina Sturm, 1837b
Description in KFP (in Polish):
[tom 11]
Gatunek obejmujący zasięgiem głównie Europę Środkową, docierający na północ do południowych prowincji Fennoskandii, a na południe do Włoch i Ukraińskiej SRR. W Polsce znany na ogół z pojedynczych stanowisk w tylko siedmiu krainach. Larwy rozwijają się w czerwono butwiejącym drewnie dębu; jako materiał lęgowy podawano również huby porastające olchy, osiki i leszczyny. Postacie dojrzałe pojawiają się w czerwcu i lipcu.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Głogów (Letzner 1871, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910); Dolny Śląsk (Letzner 1849e, Letzner 1871, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1892b, Gerhardt 1910); Wzgórza Trzebnickie (Letzner 1871, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910); Górny Śląsk: Gliwice-Łabędy (Polentz 1937); Sudety Zachodnie (Letzner 1871, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910, Nawrot i Wiśniewski 1970); Beskid Zachodni: Cieszyn (Letzner 1871, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910); Beskid Wschodni: Brylińce i góra Turnica koło Przemyśla (Trella 1925b); Polska (Łomnicki M.A. 1913); «Prusy» (Dommer 1850, Lentz 1857); «Śląsk» (Weigel 1806, Letzner 1873, Letzner 1876, Kuhnt 1912, Dominik 1955); «Hrabstwo Kłodzkie» (Letzner 1871, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910)