Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Dorcatoma dresdensis Herbst, 1792
Description in KFP (in Polish):
[tom 11]
Gatunek rozpowszechniony w północnej i środkowej części Europy, sięgający na południe po północne Włochy, Bośnię, północną Serbię i Siedmiogród oraz południowy obszar europejskiej części ZSRR, wykazywany nadto z Ameryki Północnej. W Polsce notowany z nielicznych, rozproszonych stanowisk w różnych częściach kraju. Larwy żyją w zmurszałym, przegrzybiałym drewnie oraz w hubach rosnących na drzewach liściastych, rzadziej iglastych. Jako materiał lęgowy notowano huby z rodzaju Fomes Fr., Polyporus (Mich.) Fr. i Polystictus Fr. Cykl rozwojowy jednoroczny. Postacie dojrzało ukazują się w kwietniu i w maju.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 11 Pojezierze Mazurskie Ostróda Kugelann 1792, Lentz 1879
KFP 11 Pojezierze Mazurskie Siniec woj. Olsztyn Lentz 1866
KFP 11 Dolny Śląsk Letzner 1871, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910
KFP 11 Wzgórza Trzebnickie Letzner 1871, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910
KFP 11 Górny Śląsk Roger 1856, Reitter 1870, Letzner 1871, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910, Polentz 1938
KFP 11 Wyżyna Lubelska Osówka koło Lublina Ostrowski 1966
KFP 11 Roztocze Zwierzyniec woj. Zamość Tenenbaum 1918
KFP 11 Sudety Wschodnie Kłodzko Zebe G. 1853
KFP 11 Beskid Zachodni Reitter 1870, Letzner 1871, Kotula 1873, Nowicki M. 1873, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910, Dominik 1955
KFP 11 Beskid Wschodni okolice Przemyśla Trella 1925b, Dominik 1955
KFP 11 Polska Jakobson 1913, Łomnicki M.A. 1913, Horion 1961
KFP 11 «Prusy» Illiger 1798, Siebold 1847, Zaddach 1848, Bach 1852
KFP 11 «Śląsk» Kolbe W. 1895, Kuhnt 1912, Dominik 1955
KFP 11 «Sudety» Horion 1961
KFP 11 «Galicja» Łomnicki M.A. 1884
KFP 11 «Hrabstwo Kłodzkie» Letzner 1871, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910

Uwagi:
Beskid Wschodni: — terra typica! dla Dorcatoma dresdensis a. luteola Trella
Pojezierze Mazurskie: Ostróda — locus typicus! dla Serrocerus striatus Kugel. i Serrocerus glaber Kugel.
«Prusy»: — terra typica! dla Anobium dorcatoma Ill.