Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Dorcatoma lomnickii Reitter, 1903d
Description in KFP (in Polish):
[tom 11]
Gatunek o niezbyt dokładnie poznanym rozmieszczeniu i nie znanych wymaganiach środowiskowych i bionomii. Opisany z okolic Mińska (Białoruska SRR) — według J. Dominika (1955) występuje w krajach nad wschodnim wybrzeżem Bałtyku. W Polsce z całą pewnością nie został jeszcze stwierdzony. Fałszywa jest wzmianka A. Horiona (1961), jakoby J. Dominik (1955) zaliczył omawiany gatunek do fauny Polski; nieprawdziwa jest również jeszcze inna wiadomość (Lohse 1969), że był notowany z Polski. W pracy J. Dominika (1955) przy gatunku Dorcatoma Lomnickii [sic!] Reitter w przeglądzie systematycznym na str. 16 brak jest gwiazdki oznaczającej, że gatunek był znaleziony w Polsce, a w kluczu do oznaczania gatunków na str. 59 autor pisze wyraźnie „Prawdopodobnie występuje w północno-wschodniej części Polski, lecz nic został do tej pory wykazany".
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.