Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Dorcatoma punctulata Mulsant et Rey, 1864
Description in KFP (in Polish):
[tom 11]
Ranga taksonomiczna tego gatunku budzi wątpliwości u niektórych autorów — omawiany takson traktowano niekiedy jako podgatunek D. dresdensis Herbst, dlatego też dokładne rozsiedlenie D. punctulata Muls. et Rey nie jest wystarczająco poznane. Był wykazywany dotychczas głównie z górzystych stanowisk w Europie Środkowej i z południowych prowincji Fennoskandii, Karelskiej SRR oraz Zabajkala. W Polsce wykazywany tylko z pięciu krain, przeważnie z pojedynczych stanowisk. Bionomia i wymagania ekologiczne są słabo poznane. W Szwecji liczne larwy znaleziono późną jesienią w owocniku pniarka obrzeżonego — Fomitopsis pinicola (Sw. ex Fr.) P. Karst, rosnącego na złomie wysokości 2 m. Z tych larw w hodowli uzyskano imagines w marcu następnego roku. Na swobodzie chrząszcze poławiano w maju-lipcu.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pojezierze Mazurskie: Puszcza Piska — Szeroki Bór (Nunberg 1976c); Dolny Śląsk: Ziębice (Letzner 1884g, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910, Horion 1961); Sudety Zachodnie: Wolibórz koło Nowej Rudy (Letzner 1884g, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910, Horion 1961), Góry Sowie (Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910, Horion 1961); Beskid Zachodni: okolice Nowego Sącza (Dominik 1955); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1925b, Dominik 1955, Horion 1961); Polska (Łomnicki M.A. 1913); «Śląsk» (Schilsky 1888, Schilsky 1909, Seidlitz 1889, Reitter 1911, Kuhnt 1912, Jakobson 1913, Horion 1951); «Galicja» (Jakobson 1913)

Uwagi:
Beskid Wschodni: — terra typica! dla Dorcatoma punctulata ab. ferrea Trella