Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Gibbium psylloides (Czenpinski, 1778)
Description in KFP (in Polish):
[tom 11]
Gatunek szeroko rozprzestrzeniony w południowej części Obszaru Palearktycznego, rozpowszechniony w Europie w jej części południowej i środkowej, natomiast do obszaru północnego bywa tylko sporadycznie importowany — najdalej na północ wysunięte stanowiska były notowane z Anglii, Szkocji, Danii i Szwecji. W Polsce chrząszcz bardzo rzadko spotykany. Jest gatunkiem synantropijnym, występującym głównie w większych miastach, przeważnie rzadko i sporadycznie spotykanym, ale niekiedy w miejscach pojawu łowionym w większej liczbie osobników. Zasiedla stare budynki, domy towarowe, magazyny zbożowe, muzea, a nawet suche pryzmy kompostowe. Larwy i postacie dojrzałe odżywiają się głównie produktami zbożowymi i importowanymi towarami spożywczymi. Chrząszcze mają dość długi aktywny okres życia; mogą one przeżywać do 18 miesięcy przy przeciętnej temperaturze około 25°C.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Gdańsk (Kugelann 1792, Lentz 1857, Lentz 1879, Seidlitz 1875); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: koło Słubic (Neresheimer i Wagner H. 1939); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Letzner 1889, Gerhardt 1910, Scholz R. 1927d); Wzgórza Trzebnickie (Letzner 1889, Gerhardt 1910); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Łomnicki M.A. 1866, Łomnicki M.A. 1886, Jabłoński 1869, Lgocki 1908); Beskid Wschodni: koło Przemyśla (Trella 1925b), Żurawica (Kamiński 1972); Polska (Łomnicki M.A. 1913); «Prusy» (Illiger 1798, Siebold 1847, Zebe G. 1853, Pfeil 1857); «Śląsk» (Kuhnt 1912); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Galicja Zachodnia» (Nowicki M. 1873); «gubernia piotrkowska» (Jakobson 1913)