Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Mezium affine Boieldieu, 1856
Description in KFP (in Polish):
[tom 11]
Gatunek występujący głównie w Podobszarze Śródziemnomorskim, do Europy Środkowej często importowany, ale tu nigdzie na stałe nie zaaklimatyzowany, notowany także z Kaukazu. W Polsce dotychczas z całą pewnością jeszcze nie stwierdzony. Ogólnikowe wzmianki o występowaniu w byłych Prusach i również w Polsce opierały się prawdopodobnie tylko na krótkim doniesieniu sprzed przeszło 130 lat (Siebold 1847). Według F. L. Lentza (1879) i A. Horiona (1961) omawiany gatunek był znaleziony w starym zielniku w miejscowości «Königsberg» (obecnie Kaliningrad) przez C. Th. E. Siebolda około 1840 roku.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.