Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Trigonogenius globulus (Solier, 1849)
Description in KFP (in Polish):
[tom 11]
Niekiedy importowany z Ameryki do krajów europejskich (Anglia, Irlandia, Dania, Holandia, RFN, Szwecja i Finlandia), jednak tu nigdzie nie zaaklimatyzował się. Był znajdowany zwykle w magazynach zbożowych, składach z towarami spożywczymi, drogeriach i aptekach. W Polsce został dotychczas stwierdzony tylko w Poznaniu w 1969 roku — w zbiorach Instytutu Zoologii Pan w Warszawie znajdują się cztery okazy z tego miasta, przesłane przez prof. Bohdana Kiełczewskiego (M. Mroczkowski*).
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Poznań (Mroczkowski M.*)