Przeglądaj:

»

Rodzaj (wybór zakresu):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Rozmieszczenie jako:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow gatunek: Ptinus (Bruchoptinus) rufipes Olivier, 1790
Opis w KFP:
[tom 11]
Gatunek rozprzestrzeniony od Francji, północnych Włoch i Jugosławii przez Europę środkową aż do południowych części Europy północnej, notowany również z Kaukazu. W Polsce znany z nielicznych stanowisk w różnych częściach kraju. Cykl rozwojowy co najmniej dwuletni. Chrząszcze zasiedlają martwe gałęzie, pniaki, słupy ogrodzeniowe. Jako drzewa żywicielskie notowano dęby, buki i graby. Larwy żerują głównie w drewnie zaatakowanym przez grzyby powodujące białą zgniliznę. Przepoczwarzenie następuje w maju, a postacie dojrzałe ukazują się pod koniec maja lub na początku czerwca. Wykazują one wielką aktywność w godzinach wieczornych.
map - KFP regions powiększ
Występowanie w krainach faunist. wg KFP

[bez aktualizacji]
UWAGA
To jest strona archiwalna. Aktualne dane o gatunku zawiera Mapa Bioróżnorodności.
KLIKNIJ TU, aby je zobaczyć.
Bieżąca strona to przeglądarka danych zdigitalizowanego Katalogu Fauny Polski.
Baza BioMap dostarcza nowe dane o gatunkach
i więcej narzędzi wyszukiwania.


Rozmieszczenie jako:
Dane o rozmieszczeniu:
Pobrzeże Bałtyku: Koszalin (Lüllwitz 1916); Pojezierze Pomorskie: Bielinek nad Odrą (Zumpt 1931); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Szulczewski 1922, Król i Michalski 1961, Wiśniewski 1967, Bałazy i in. 1974, Bałazy i Michalski 1977); Dolny Śląsk: Borowe koło Niemczy (Gerhardt 1910); Górny Śląsk (Kelch 1846, Roger 1856, Bach 1867b, Capecki 1969); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Kraków (Kotula 1873), Potok Złoty woj. Częstochowa (Lgocki 1908); Roztocze: Kornie woj. Zamość (Nowicki M. 1870), Grele woj. Zamość (Tenenbaum 1913); Sudety Wschodnie: Kłodzko (Zebe G. 1853); Beskid Zachodni: Żegiestów (Lazarko 1963); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1925b); Polska (Łomnicki M.A. 1913); «Prusy» (Kugelann 1792, Illiger 1798, Siebold 1847, Zebe G. 1853, Lentz 1857, Lentz 1879); «Śląsk» (Weigel 1806, Letzner 1871, Letzner 1889, Gerhardt 1910, Kuhnt 1912, Łomnicki M.A. 1913); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1886); «Galicja Wschodnia» (Nowicki M. 1858); «Galicja Północna» (Nowicki M. 1873); «Karpaty» (Nowicki M. 1873); «gubernia piotrkowska» (Jakobson 1913)

Uwagi:
«Prusy»: — terra typica!dla Ptinus germanus Kug.