Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Ptinus (Ptinus) bescidicus Reitter, 1906
Description in KFP (in Polish):
[tom 11]
Ranga taksonomiczna omawianego gatunku oraz jej stosunek do P. (P.) bicinctus Sturm nie są ostatecznie wyjaśnione, niektórzy autorzy przyjmują, że jest to jedynie odmiana barwna tego gatunku. Występowanie w naszym kraju nie jest z całą pewnością stwierdzone, gdyż tylko ogólnikowo był notowany ze Śląska i z Beskidów, jedynie na podstawie danych, odnoszących się do jednego stanowiska leżącego na terenie Moraw. Wymagania środowiskowe i bionomia nie są znane; autor opisu E. Reitter wysiał go z suchego chrustu.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.