Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Ptinus (Ptinus) bicinctus Sturm, 1837b
Description in KFP (in Polish):
[tom 11]
Gatunek rozsiedlony głównie w środkowej części Europy oraz w południowej części Europy północnej, docierający na zachód do Francji, a na południe do północnych Włoch, Banatu, Siedmiogrodu i południowych obszarów europejskiej części ZSRR, notowany nadto z Algierii i Ameryki Północnej. W Polsce rzadko i sporadycznie spotykany, znany tylko z siedmiu krain. Poławiany w starych, zmurszałych drzewach, głównie w dziuplach, wśród mchów porastających pnie oraz w ściółce pod okapem drzew, niekiedy również znajdowany wśród odpadków słomy i siana w szopach, stodołach, kurnikach i gołębnikach, a w okresie wegetacyjnym w pobliżu domów na kwiatach bzu i głogu.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Gdańsk — Jelitkowo (Horion 1961); Pojezierze Mazurskie: Dąbrówno woj. Olsztyn (Lentz 1871, Lentz 1879, Horion 1961); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Letzner 1889, Leder 1872, Gerhardt 1910, Horion 1961); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Kraków — Zwierzyniec (Rybiński 1897), Częstochowa (Lgocki 1908); Sudety Zachodnie (Letzner 1871, Letzner 1889, Leder 1872, Gerhardt 1901, Gerhardt 1902, Gerhardt 1910, Horion 1961); Sudety Wschodnie: góra Biskupia Kopa (Gerhardt 1910), Międzygórze koło Bystrzycy Kłodzkiej (Gerhardt 1910, Horion 1961); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1925b); Polska (Łomnicki M.A. 1913); «Prusy» (Horion 1951); «Śląsk» (Kuhnt 1912, Horion 1951); «Galicja Wschodnia» (Nowicki M. 1858); «gubernia piotrkowska» (Jakobson 1913)