Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Ptinus (Ptinus) calcaratus Kiesenwetter, 1877
Description in KFP (in Polish):
[tom 11]
Gatunek rozmieszczony głównie w południowo-wschodniej części Europy, docierający na zachód do Włoch, a na północ do Czechosłowacji i południowo-zachodniej części Polski, wykazywany ponadto z Kaukazu. W Polsce jest chrząszczem nadzwyczaj rzadko spotykanym, notowanym tylko z Beskidu Śląskiego i ogólnikowo ze Śląska na podstawie znaleziska sprzed przeszło 70 lat. Bionomia i cykl rozwojowy tego gatunku poznane są tylko fragmentarycznie. Występuje przeważnie na ciepłych stanowiskach niżowych oraz zboczach wapiennych na podgórzach. Postacie dojrzałe poławiano w październiku i na wiosnę, należy więc przypuszczać, że Przepoczwarczenie następuje późnym latem lub na jesieni. Spotykany przeważnie pod odstającą korą, w zmurszałym drewnie starych dębów, buków i grabów, w ściółce pod drzewami i wśród mchu na pniach.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Beskid Zachodni: Beskidy Śląskie (Reitter 1911, Kolbe W. 1913, Kuntze i Noskiewicz 1938); «Śląsk» (Jakobson 1913, Tenenbaum 1923); «Beskidy» (Horion 1972)