Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Ptinus (Ptinus) latro Fabricius, 1775
Description in KFP (in Polish):
[tom 11]
Ranga taksonomiczna tego gatunku i jej stosunek do dwu innych gatunków nie są całkowicie wyjaśnione. Według niektórych autorów partenogenetyczne osobniki należą do P. (P.) fur (L.), a triploidalne samice do P.(P.) clavipes Panz. Wykazywany ze środkowej i południowej części Europy, Azji, Afryki i Madagaskaru, zawlekany niekiedy z towarami do większych miast w północnym obszarze Europy (Londyn, Moskwa, Wołogda). W Polsce znany ze stosunkowo nielicznych stanowisk w różnych częściach kraju. Występuje głównie w osiedlach ludzkich. Znajdowano go w butwiejącej słomie i odpadkach rolniczych w stodołach, spichrzach zbożowych, młynach i piekarniach, magazynach i składach oraz nielicznie w starych zmurszałych drzewach i wiosną na kwitnących roślinach.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Gdańsk (Lentz 1876, Lentz 1879, Helm 1880, Horion 1961), Koszalin (Lüllwitz 1916); Pojezierze Pomorskie: Wejherowo (Horion 1961); Pojezierze Mazurskie: Pisz (Horion 1961); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Letzner 1871, Letzner 1889, Gerhardt 1910, Szulczewski 1922, Arnold 1938); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Letzner 1889, Gerhardt 1910); Wzgórza Trzebnickie (Letzner 1871, Letzner 1889, Gerhardt 1910); Górny Śląsk (Kelch 1852, Roger 1856, Reitter 1870, Letzner 1871, Letzner 1889, Gerhardt 1910); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: okolice Krakowa (Łomnicki M.A. 1886), Potok Złoty woj. Częstochowa (Lgocki 1908); Beskid Zachodni: Cieszyn (Letzner 1889, Gerhardt 1910); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1925b); nizina Sandomierska: okolice Rzeszowa (Schaitter 1870), Aleksandrów (Tenenbaum 1913); Polska (Łomnicki M.A. 1913); «Prusy Zachodnie» (Seidlitz 1891); «Śląsk» (Weigel 1806, Bach 1852, Kuhnt 1912, Jakobson 1913); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Karpaty» (Nowicki M. 1873)