Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Ptinus (Ptinus) pusillus Sturm, 1837b
Description in KFP (in Polish):
[tom 11]
Gatunek rozprzestrzeniony głównie w środkowej i południowej części Europy, docierający na północ do Anglii, Belgii, Holandii i Danii. W Polsce jest chrząszczem mało znanym, notowanym tylko z pięciu krain, nie poławianym od co najmniej 70 lat. Występuje na terenach nizinnych i w niższych położeniach górskich głównie w pomieszczeniach zamkniętych — stodołach, stajniach, kurnikach i gołębnikach. Jest notowany jako szkodnik w spichrzach zbożowych i piekarniach, rzadziej na swobodzie w zmurszałym drewnie starych drzew i pod odstającą korą.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Gdańsk — Jaśkowa Dolina (Lentz 1879, Horion 1961); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Horion 1961); Wzgórza Trzebnickie (Letzner 1871); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Częstochowa, Potok Złoty woj. Częstochowa (Lgocki 1908); Sudety Zachodnie: Karkonosze (Letzner 1871); Polska (Łomnicki M.A. 1913); «Prusy Wschodnie» (Seidlitz 1891, Jakobson 1913); «Śląsk» (Kuhnt 1912, Horion 1951); «gubernia piotrkowska» (Jakobson 1913)