Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Ptinus (Gynopterus) variegatus Rossi, 1792
Description in KFP (in Polish):
[tom 11]
Gatunek obejmujący swym zasięgiem głównie Podobszar Śródziemnomorski, docierający na północ izolowanymi stanowiskami do środkowej Francji, Szwajcarii, Brandenburgii i Polski, notowany ponadto z Azji Mniejszej i Kaukazu. Jest znany u nas z nielicznych stanowisk tylko w trzech krainach, przy czym o występowaniu w Koszalinie wątpi A. Horion (1961). Zasiedla tereny stepowe, ścianki kamieniołomów, wąwozów i parowów, gdzie rozwija się w gniazdach samotnych pszczół. Postacie dojrzałe były poławiane w czerwcu.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Koszalin (Lüllwitz 1916); Sudety Wschodnie (Zebe G. 1853, Letzner 1871, Letzner 1889, Gerhardt 1910); Beskid Zachodni: Cieszyn (Reitter 1870, Letzner 1871, Letzner 1889, Gerhardt 1910); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Horion 1961); «Śląsk» (Kuhnt 1912, Horion 1951); «Galicja Wschodnia» (Nowicki M. 1858)