Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Meligethes ochropus Sturm, 1845
Description in KFP (in Polish):
[tom 12]
Gatunek europejski, rozmieszczony głównie w południowej i środkowej części kontynentu, na północ sięgający po Anglię i południowe prowincje Fennoskandii. W Polsce dość rzadko spotykany, wykazany głównie z zachodniej części kraju. Wzmianka M. Nunberga (1976) o wykazaniu M. ochropus Sturm z okolic Zamościa na Roztoczu oparta jest na danych odnoszących się do Księżpola leżącego na Nizinie Sandomierskiej. Roślinami żywicielskimi są czyściec błotny — Stachys palustris L. i czyściec leśny — S. silvatica L.; postacie dojrzałe po przezimowaniu spotykano również na kwiatach jasnoty białej — Lamium album L., sparcety siewnej — Onobrychis viciaefolia Scop., brodawników — Leontodon L. i jaskrów — Ranunculus L.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Gdańsk (Lentz 1866, Lentz 1879), Koszalin (Lüllwitz 1916); Pojezierze Pomorskie: Bielinek nad Odrą (Zumpt 1931); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Toruń, Koniczynka koło Torunia (Prüffer 1958); Nizina Mazowiecka (Osterloff 1885, Błażejewski 1962); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Letzner 1876, Letzner 1888, Gerhardt 1879, Gerhardt 1910); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Kotula 1874, Łomnicki M.A. 1886, Lgocki 1908); Wyżyna Małopolska: Kłomnice woj. Częstochowa (Lgocki 1908), Rydzyny koło Łasku (Eichler W. 1930); Nizina Sandomierska: Księżpol koło Biłgoraja (Tenenbaum 1918, Nunberg 1976); Sudety Zachodnie: Kotlina Jeleniogórska (Letzner 1871, Letzner 1876, Letzner 1888, Gerhardt 1866, Gerhardt 1910); Beskid Zachodni: Cieszyn (Leder 1872, Letzner 1888, Gerhardt 1910, Pawłowski J. 1967); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1930d); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Horion 1960, Nunberg 1976); Polska Zachodnia (Nunberg 1976); «Prusy» (Sturm 1845); «Prusy Wschodnie» (Jakobson 1915); «Śląsk» (Kuhnt 1912); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «gubernia warszawska» (Jakobson 1915); «gubernia piotrkowska» (Jakobson 1915)

Uwagi:
«Prusy»: terra typica! dla M. ochropus Sturm