Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Ptinus (Cyphoderes) raptor Sturm, 1837b
Description in KFP (in Polish):
[tom 11]
Gatunek palearktyczny, rozsiedlony w Europie od najdalszych krańców północnych aż do wschodniej Francji, północnych Włoch i Rumunii, przy czym w miarę posuwania się z północy na południe oraz ze wschodu na zachód coraz rzadziej spotykany. W Polsce bardzo rzadko znajdowany, notowany z nielicznych stanowisk tylko w ośmiu krainach. Występuje najczęściej w pomieszczeniach gospodarczych i w ich sąsiedztwie. Znajdowano go w młynach, spichrzach, stodołach, szopach oraz w stajniach wśród odpadów słomy i siana, zmieszanych z ekskrementami zwierząt. Niekiedy również jest spotykany na swobodzie w lasach przy paśnikach dla zwierzyny płowej, w murszu dziuplastych drzew oraz gniazdach ptaków i w starych ulach.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Zaleskie woj. Słupsk (Lüllwitz 1914, Lüllwitz 1916); Pojezierze Pomorskie: Wejherowo (Lentz 1879); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Ruszkowski J.W. 1933, Kuntze R. 1936, Arnold 1938); Nizina Mazowiecka (Tenenbaum 1923, Tenenbaum 1931, Kuntze R. 1936); Górny Śląsk (Kelch 1846, Zebe G. 1853, Roger 1856); Roztocze (Tenenbaum 1918, Tenenbaum 1931, Ciszkiewicz 1923); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1925b, Tenenbaum 1931, Kuntze R. 1936); Pieniny (Tenenbaum 1931); Polska (Horion 1961); «Pomorze» (Kuntze R. 1936); «Prusy» (Schilsky 1888, Schilsky 1909, Łomnicki M.A. 1913, Horion 1961); «Śląsk» (Bach 1852, Gerhardt 1910, Kuhnt 1912, Łomnicki M.A. 1913, Kuntze R. 1936, Horion 1961)