Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Ptinus (Cyphoderes) schlerethi (Reitter, 1884d)
Description in KFP (in Polish):
[tom 11]
Gatunek o niedostatecznie poznanym rozmieszczeniu; poza Polską jest podawany jeszcze z Czechosłowacji, Austrii, Jugosławii i Rumunii. U nas chrząszcz ten należy do wielkich rzadkości i jest znany dotychczas tylko z dwu stanowisk. Bionomia i wymagania środowiskowo nic są znane. Na Morawach znaleziono go w szopie z sianem.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Górny Śląsk: Niemodlin (Kolbe W. 1914, Horion 1961), Murów woj. Opole (Kolbe W. 1928, Horion 1935); «Śląsk» (Horion 1951)