Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»



»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Ptinus (Eutaphrus) nitidus Duftschmid, 1825
Description in KFP (in Polish):
[tom 11]
Gatunek o zasięgu ograniczonym do obszaru w południowo-wschodnej części Europy (Śląsk, Czechosłowacja, Austria, Węgry, Kraina i Dobrudza w Rumunii oraz Bułgaria). W Polsce chrząszcz ten należy do wielkich rzadkości i jest notowany tylko z trzech stanowisk na Śląsku Dolnym na podstawie znalezisk sprzed przeszło stu lat. Bionomia i wymagania środowiskowe poznane są fragmentarycznie. W Austrii znajdowano go wiosną i jesienią na kserotermicznych zboczach pod kamieniami oraz skoszono z krzewów i krzaczastych roślin. Ma się rozwijać w gniazdach samotnych pszczół.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.